Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

Sommerferie

Slik ser fraværet ut blant fastlegene på kontoret: 

Mette Halver

Uke 31. 

Hjørdis E. A. Barman

Uke 28-32. 

E-konsultasjon, e-kontakt og e-resept er stengt under denne perioden. 

Thore S. Jakobsen

Uke 28-32. 

E-konsultasjon, e-kontakt og e-resept er stengt t.o.m. uke 31. 

Khang D. Pham

Ingen ferie.